Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. De Musketiers zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door de hond.
  Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten (of de aansprakelijkheid) tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen. Daarnaast is inenten tegen kennelhoest aan te raden.
 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond behandeld wordt als de hond vlooien, teken of wormen heeft.
 • De eigenaar van de hond dient er zorg voor te dragen dat er thuis handdoeken e.d. ter beschikking zijn voor als de hond nat en vies is.
 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond op de afgesproken plaats aanwezig is. Indien De Musketiers tevergeefs komen voorrijden, wordt de wandeling toch afgestempeld.
 • De eigenaar dient een afzegging, bij voorkeur, minimaal 24 uur van tevoren, maar uiterlijk voor ’s morgens 09:00 uur, door te geven. Indien dit niet gebeurt dan wordt de wandeling toch afgestempeld.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zullen De Musketiers de overeenkomst ontbinden.
 • De Musketiers verplichten zich zorgvuldig te handelen met betrekking tot de veiligheid en het welbevinden van de hond(en).
 • De Musketiers behouden zich het recht om bij zeer extreem weer de wandeling te laten vervallen of te verzetten naar een vroeger of later tijdstip.
 • Eventuele bedrijfssluiting tijdens de zomervakantie wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt. In ieder geval minimaal 2 maanden van tevoren. Eventuele overige vakantiesluitingen staan op de website vermeld. Tijdens de nationale feestdagen zijn we gesloten.
 • De Musketiers zijn niet aansprakelijk voor schade of inbraak in de woning.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van De Musketiers ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • De hond moet sociaal vaardig zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • Indien de hond herhaaldelijk onacceptabel gedrag vertoont, behouden De Musketiers zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 • Loopse teven mogen, vanaf het moment van loopsheid, gedurende 3 weken niet mee.
 • De Musketiers behouden zich het recht om de hond (tijdelijk) niet mee te nemen met de groep indien blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.
 • De Musketiers behouden zich het recht om de voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig achten zonder opgaaf van reden. Hiervan wordt u wel in kennis gesteld.